Găng tayMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

GANGTA03

Găng tay cách điện 10KV, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA04

Găng tay cách điện 15KV, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA05

Găng tay cách điện 22KV, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA06

Găng tay cách điện 30KV, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA14

Găng tay cao su Ansell Solvex, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA10

Găng tay chữa cháy Nomex 1 lớp 300 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA11

Găng tay chữa cháy Nomex 2 lớp 500 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA12

Găng tay chữa cháy Nomex 3 lớp 800 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA13

Găng tay chữa cháy TT48 màu vàng, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA01

Găng tay da hàn, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA15

Găng tay Nomex màu cam, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA16

Găng tay Nomex màu xanh, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA09

Găng tay tráng bạc 1000 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA07

Găng tay tráng bạc 300 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA08

Găng tay tráng bạc 800 °C, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

GANGTA02

Găng tay vải sợi sơn đỏ, Dựa trên hợp đồng
Add to cart