Bảng giá Thiết bị chống sét cập nhật 2021
Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

KIMTS03

Kim thu sét Liva LAP BX 125( 84 Mét), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS04

Kim thu sét Liva LAP BX 175( 110 Mét), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS01

Kim thu sét Liva LAP CX 040( 62 Mét), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS02

Kim thu sét Liva LAP CX 070( 73 Mét), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS06

Kim thu sét Onay 110 mét, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS07

Kim thu sét Onay 130 mét, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

KIMTS05

Kim thu sét Onay 80 mét, Dựa trên hợp đồng
Add to cart