Bảng giá Tủ trung tâm báo cháy cập nhật 2021
Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

TUTTDC HR01

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR02

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR03

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 3 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR04

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR05

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 5 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR06

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC NF01

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop Notifier N6000 bao gồm card mạng , ắc quy, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR07

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 7 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HR08

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 Loop Horing QA-16, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC NF02

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop Notifier N6000 bao gồm cardmạng , ắc quy, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC SM01

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop SIEMES FC1863 (gồm điện trở cuối EOL22), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC GS01

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ GST 1 loop, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK02

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 1 Loop có Card mạng FNP-1127E-R, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK01

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 1 Loop không Card mạng FNP-1127-R, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK04

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 2 Loop có Card mạng FN-2127N, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK03

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 2 Loop không Card mạng FN-2127, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK06

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 4 Loop có Card mạng FN-4127N, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK05

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 4 Loop không Card mạng FN-4127, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK07

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 6 Loop có Card mạng FN-6127, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

TUTTDC HK08

Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ Hochilki 8 Loop có Card mạng FN-8127, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3 4 8