Bảng giá Vòi chữa cháy cập nhật 2021Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

VOI50 01

Vòi chữa cháy DN50, 10 bar, 20m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 02

Vòi chữa cháy DN50, 10 bar, 30m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 19

Vòi chữa cháy DN50 13 bar 20m-HANAGAXI Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 20

Vòi chữa cháy DN50 16 bar 20m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 07

Vòi chữa cháy DN50, 17 bar, 20m Đức( OSW) Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 09

Vòi chữa cháy DN50, 17 bar, 20m Syntex -Đức Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 08

Vòi chữa cháy DN50-17 bar, 30m Đức( OSW) Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 10

Vòi chữa cháy DN50, 17 bar, 30m Syntex -Đức Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 03

Vòi chữa cháy DN50,13 bar, 20m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 15

Vòi chữa cháy DN50,13 bar 20m Tomoken Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 04

Vòi chữa cháy DN50,13 bar, 30m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 16

Vòi chữa cháy DN50,13 bar 30m Tomoken Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 18

Vòi chữa cháy DN50,16 bar, 30m Tomoken Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 17

Vòi chữa cháy DN50,16bar, 20m Tomoken Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 05

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 20m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 11

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 20m Jakob Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 13

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 20m Sakura Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 06

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 30m Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 12

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 30m Jakob Dựa trên hợp đồng
Add to cart

VOI50 14

Vòi chữa cháy DN50,17 bar, 30m Sakura Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2