Bảng giá Bình chữa cháy bột cập nhật 2021Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BINHCCYA02

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 4 kg YA-4VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA03

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 6 kg YA-6VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA04

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 6,8 kg YA-6VDII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA05

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 8 kg YA-8VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA01

Bình chữa cháy bột ABC Yamato1kg YAM-1VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM08

Bình chữa cháy MFTZ35 -BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM14

Bình chữa cháy MFTZ35-BC ( Việt Nam ), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM09

Bình chữa cháy MFTZL35 -ABC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM15

Bình chữa cháy MFTZL35- ABC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM01

Bình chữa cháy MFZ1-BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM24

Bình chữa cháy MFZ2-BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM04

Bình chữa cháy MFZ4 – BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM17

Bình chữa cháy MFZ4 – BC ( Samwoo 42% ), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM10

Bình chữa cháy MFZ4- BC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM06

Bình chữa cháy MFZ8 – BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM22

Bình chữa cháy MFZ8 – BC kiểm định, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM19

Bình chữa cháy MFZ8 – BC ( Samwoo 75 % ), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM12

Bình chữa cháy MFZ8- BC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM02

Bình chữa cháy MFZL1-ABC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCM03

Bình chữa cháy MFZL2-ABC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2