Bảng giá Bình chữa cháy cập nhật 2021
Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BINHCA01

Bình cầu chữa cháy XZFTB6- BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA05

Bình cầu chữa cháy XZFTB6 – BC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA07

Bình cầu chữa cháy XZFTB8 – BC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA02

Bình cầu chữa cháy XZFTBL6 – ABC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA06

Bình cầu chữa cháy XZFTBL6 – ABC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA08

Bình cầu chữa cháy XZFTBL8 – ABC (Việt Nam), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA03

Bình cầu chữa cháyXZFTB8 – BC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCA04

Bình cầu chữa cháyXZFTBL8 – ABC, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCC04

Bình chữa cháy 2 kg Nga Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCC03

Bình chữa cháy 4 kg ABC Singapore(Multrol) Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCC02

Bình chữa cháy 9kg ABC Singapore(multrol) Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA02

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 4 kg YA-4VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA03

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 6 kg YA-6VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA04

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 6,8 kg YA-6VDII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA05

Bình chữa cháy bột ABC Yamato 8 kg YA-8VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCYA01

Bình chữa cháy bột ABC Yamato1kg YAM-1VII, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCCO07

Bình chữa cháy CO2 5kg Singapore(Multrol), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCCO01

Bình chữa cháy CO2-MT2, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCCO04

Bình chữa cháy CO2-MT24, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BINHCCCO02

Bình chữa cháy CO2-MT3, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3