Máy bơm bù áp trục đứngMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BOMTD12 CNP02

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-10 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP03

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-12 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-14 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-16 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-18 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP01

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-8 /380V – 5,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP03

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-10 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-12 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-14 /380V – 15 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-16 /380V – 15 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP01

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-4 /380V – 4 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP02

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-8 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-11 /220V -1,1 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-11 /380V -1,1 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-13 /220V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP07

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-13 /380V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP08

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-15 /220V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP09

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-15 /380V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP10

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-18 /220V -2,2 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP11

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-18 /380V -2,2 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3 4