Bảng giá Máy bơm cập nhật 2021
Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BOMNT01

Bơm nước thải U2200F, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP02

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-10 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP03

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-12 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-14 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-16 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-18 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD12 CNP01

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 12-8 /380V – 5,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP03

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-10 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-12 /380V – 11 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-14 /380V – 15 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-16 /380V – 15 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP01

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-4 /380V – 4 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD16 CNP02

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 16-8 /380V – 7,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP04

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-11 /220V -1,1 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP05

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-11 /380V -1,1 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP06

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-13 /220V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP07

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-13 /380V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP08

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-15 /220V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP09

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-15 /380V -1,5 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMTD2 CNP10

Bơm trục đứng ( bù áp) CNP-CDLF 2-18 /220V -2,2 kw, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3 4 35