Máy bơm DieselMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BOMDS2XL02

Máy bơm Diesel 2 xi lanh có tự động 65×50 – 11kW( giá rẻ), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS2XL03

Máy bơm Diesel 2 xi lanh có tự động 65×50 – 11kW( hàng đẹp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS2XL04

Máy bơm Diesel 2 xi lanh có tự động 65×50 – 15kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS2XL01

Máy bơm Diesel 2 xi lanh không tự động 65×50 – 11kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS3XL02

Máy bơm Diesel 3 xi lanh có tự động 65×50 – 22kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS3XL03

Máy bơm Diesel 3 xi lanh có tự động 80×65 – 30kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS3XL04

Máy bơm Diesel 3 xi lanh có tự động 80×65 – 37kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS3XL01

Máy bơm Diesel 3 xi lanh không tự động 65×50 – 22kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS3XL06

Máy bơm Diesel 3 xi lanh không tự động 65×50- 30kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL02

Máy bơm diesel 4 xi lanh 59KW đầu xám 125/100, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL01

Máy bơm diesel 4 xi lanh 59KW họng 100/80, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL80HP02

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 100×80 – 37kW( Động cơ 80HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL80HP03

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 100×80 – 45kW( Động cơ 80HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL80HP04

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 100×80 – 55kW( Động cơ 80HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL100HP02

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 100×80 ( Động cơ 100HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL100HP03

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 125×100 ( Động cơ 100HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL130HP01

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 125×100 ( Động cơ 130HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL80HP05

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 125×100 ( Động cơ 80HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL100HP04

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 150×100 ( Động cơ 100HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDS4XL130HP02

Máy bơm Diesel 4 xi lanh có tự động 150×100 ( Động cơ 130HP), Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2