Máy bơm điện li tâmMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BOMCHI01

Máy bơm chìm nước thải V1500F, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR100 01

Máy bơm điện li tâm đầu rời 100×80 – 22kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR100 02

Máy bơm điện li tâm đầu rời 100×80 – 30kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR100 03

Máy bơm điện li tâm đầu rời 100×80 – 37kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR100 04

Máy bơm điện li tâm đầu rời 100×80 – 45kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR100 05

Máy bơm điện li tâm đầu rời 100×80 – 55kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 05

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 110kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 06

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 132kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 01

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 45kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 02

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 55kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 03

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 75kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR125 04

Máy bơm điện li tâm đầu rời 125×100 – 90kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 05

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 110kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 06

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 132kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 01

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 45kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 02

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 55kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 03

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 75kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 04

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×100 – 90kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 11

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×125 – 110kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMDLTDR150 12

Máy bơm điện li tâm đầu rời 150×125 – 132kW, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2