Máy bơm EbaraMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

BOMEB2CDX08

Máy bơm Ebara 2CDX 120/15 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX09

Máy bơm Ebara 2CDX 120/20 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX11

Máy bơm Ebara 2CDX 120/30 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX12

Máy bơm Ebara 2CDX 120/40 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX13

Máy bơm Ebara 2CDX 200/30 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX14

Máy bơm Ebara 2CDX 200/40 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX15

Máy bơm Ebara 2CDX 200/50 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX01

Máy bơm Ebara 2CDX 70/10 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX02

Máy bơm Ebara 2CDX/A 70/12 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX03

Máy bơm Ebara 2CDX/A 70/15 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX05

Máy bơm Ebara 2CDX/A 70/20 – 380V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX07

Máy bơm Ebara 2CDXM/B 120/15 – 220V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX10

Máy bơm Ebara 2CDXM/B 120/20 – 220V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX06

Máy bơm Ebara 2CDXM/B 70/20 – 220V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB2CDX04

Máy bơm Ebara 2CDXM/C 70/15 – 220V, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB3M65 05

Máy bơm Ebara 3BM 65-125/5.5, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB3M65 06

Máy bơm Ebara 3BM 65-160/7.5, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB3D32 01

Máy bơm Ebara 3D 32 -160/1.1, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB3D32 02

Máy bơm Ebara 3D 32 -160/1.5, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

BOMEB3D32 03

Máy bơm Ebara 3D 32 -160/2.2, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3 4 9