Ống thép mạ kẽmMã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

ONGTKHPD100 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN100 x 3.2 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD100 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN100 x 3.6 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD15 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN15 x 1.9 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD15 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN15 x 2.0 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD20 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN20 x 2.1 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD20 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN20 x 2.3 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD25 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN25 x 2.3 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD25 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN25 x 2.6 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD32 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN32 x 2.3 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD32 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN32 x 2.6 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD40 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN40 x 2.5 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD40 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN40 x 2.9 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD50 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN50 x 2.6 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD50 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN50 x 2.9 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD65 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65 x 2.9 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD65 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65 x 3.2 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD80 01

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN80 x 2.9 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKHPD80 02

Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN80 x 3.2 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKNQ01

Ống thép mạ kẽm Nhật Quang 33,5 x 2,3, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTKNQ02

Ống thép mạ kẽm Nhật Quang 42,2 x 2,3, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3