Bảng giá Ống thép cập nhật 2021
Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

ONGTDNQ01

Ống thép đen Nhật Quang 113,5 x 3,2, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 01

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 3.0 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 02

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 3.2 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 03

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 3.5 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 05

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 4.0 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 06

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 4.3 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 07

Ống thép đen Việt Đức DN100 x 4.4 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD100 04

Ống thép đen Việt Đức DN100x 3.8 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD125 01

Ống thép đen Việt Đức DN125 x 3.96 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD125 02

Ống thép đen Việt Đức DN125 x 4.78 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD125 03

Ống thép đen Việt Đức DN125 x 5.56 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD125 04

Ống thép đen Việt Đức DN125 x 6.55 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 01

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.0 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 02

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.2 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 03

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.3 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 04

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.4 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 05

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.5 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 06

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 2.8 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 07

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 3.0 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

ONGTDVDD25 08

Ống thép đen Việt Đức DN25 x 3.4 mm, Dựa trên hợp đồng
Add to cart
1 2 3 4 7